Tiếp cận

TUYÊN BỐ VỀ KHẢ NĂNG TRUY NHẬP

Cập nhật: Tháng 9 năm 2021

Tổng quát

Cristian Morales For Governor 2022 cố gắng đảm bảo rằng các dịch vụ của nó có thể tiếp cận được với người khuyết tật. Cristian Morales For Governor 2022 đã đầu tư một lượng đáng kể nguồn lực để giúp đảm bảo rằng trang web của mình được sử dụng dễ dàng hơn và dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật, với niềm tin mạnh mẽ rằng mọi người đều có quyền sống với phẩm giá, bình đẳng, thoải mái và độc lập.

Khả năng truy cập trên cmoralesforcagov.com Cristian Morales For Governor 2022 cung cấp Tiện ích trợ năng trang web UserWay được cung cấp bởi một máy chủ trợ năng chuyên dụng. Phần mềm này cho phép Cristian Morales For Governor 2022 cải thiện việc tuân thủ Các nguyên tắc truy cập nội dung Web (WCAG 2.1).

Bật Menu Trợ năng

Menu truy cập Cristian Morales For Governor 2022 có thể được kích hoạt bằng cách nhấp vào biểu tượng menu trợ năng xuất hiện ở góc trang. Sau khi kích hoạt menu trợ năng, vui lòng đợi một chút để menu khả năng truy nhập toàn bộ.

Disclaimer

Cristian Morales For Governor 2022 tiếp tục nỗ lực của mình để không ngừng cải thiện khả năng tiếp cận của trang web và dịch vụ của mình với niềm tin rằng nghĩa vụ đạo đức tập thể của chúng tôi là cho phép sử dụng liền mạch, dễ tiếp cận và không bị cản trở cho những người khuyết tật của chúng tôi.

Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi để làm cho tất cả các trang và nội dung trên Cristian Morales For Governor 2022 có thể truy cập đầy đủ, một số nội dung có thể chưa được điều chỉnh đầy đủ theo các tiêu chuẩn tiếp cận nghiêm ngặt nhất. Điều này có thể là kết quả của việc không tìm thấy hoặc xác định giải pháp công nghệ phù hợp nhất.

Ở đây cho bạn

Nếu bạn đang gặp khó khăn với bất kỳ nội dung nào trên Cristian Morales For Governor 2022 hoặc yêu cầu hỗ trợ với bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi như chi tiết dưới đây và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn báo cáo vấn đề về khả năng tiếp cận, có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ với Cristian Morales For Governor 2022 theo số: [email protected]